Problemy

  1. Brak stanowiska KRRiT z wytycznymi odnośnie realizacji tłumaczenia programów na polski język migowy, zawierających standardy wielkości okna z tłumaczem i jakości tłumaczenia.
  2. Brak procedur zapewnienia dostępności dla osób głuchych i niedosłyszących do komunikatów organów państwowych w czasie kryzysu – orędzia, konferencje rządowe, komunikaty
  3. Brak regulacji prawnych i nieprzygotowanie instytucji rządowych do zapewniania napisów i tłumaczenia na język migowy podczas organizowanych przez siebie wydarzeń i nagłych konferencji.
  4. Brak regulacji prawnych w sprawie zapewniania napisów i tłumaczenia na język migowy przez kandydatów oraz telewizje w kampaniach wyborczych.