Postulaty

1. Powiększenie okna z tłumaczem języka migowego do wielkości minimum 1/8

Zgodnie z wytycznymi opublikowanymi przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie badań naukowych, postać tłumacza kadrowana od pasa w górę powinna być nie mniejsza niż ⅛ wielkości ekranu. Umożliwia to wygodny odbiór przez osoby głuche. W przypadku, gdy tłumacz jest mniejszy odbiór treści jest bardzo utrudniony, a dla osób starszych i słabowidzących praktycznie niemożliwy, przez co transmitowane wydarzenie bądź program telewizyjny są dla nich niedostępne.

2. Praca tłumaczy w teamie w programach wymagających wysokiej jakości tłumaczenia, jak debaty i konferencje

Standardem w pracy tłumacza symultanicznego jest praca w teamie. Te same zasady odnoszą się do tłumaczy języka migowego. Aby utrzymać wysoki poziom tłumaczenia tłumacze powinni się zmieniać co 15 – 20 minut. Dłuższe tłumaczenie, bez przerwy jest bardzo obciążające dla tłumacza i powoduje pogorszenie przekazu, a często czyni go niezrozumiałym dla odbiorcy. Niezwykle istotne jest, by tłumacze zatrudnieni do tłumaczenia debaty, mieli doświadczenie i praktykę w tego rodzaju tłumaczeniach.

3. Napisy na żywo

Należy pamiętać, że tłumaczenie na polski język migowy nie stanowi alternatywy dla napisów na żywo. Napisy na żywo powinny obejmować wszystkie treści wypowiadane w czasie programu. Do napisów na żywo nie należą napisy wyświetlane na belkach informacyjnych, podpisy pod osobami występującymi w programach.

4. Informowanie o rodzajach dostępności programów na danych kanałach

Jeśli program będzie emitowany na dwóch lub więcej kanałach równolegle z różnymi usługami w zakresie dostępności, na wszystkich należy zapewnić informację, gdzie będzie nadawana audycja z napisami, a gdzie z językiem migowym.